Centralna Kuchnia - Stargard
91 577 54 47

91 577 54 47

Centralna Kuchnia na telefon: 91 5775447

Kontynuujemy dowozy zestawów obiadowych dla klientów indywidualnych.

Stargardzkie parki pod opieką PSONI

Aktualności
2020-09-02
WAŻNE INFORMACJE!!
Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” informuje, że od 07.09.2020r. rozpoczyna się dożywianie uczniów w szkole.
Cena posiłku ( zupa + II danie) -9,20 zł/ szt.
Gwarancją właściwego zaprowiantowania i wydania obiadu dla ucznia indywidualnie opłacającego posiłki jest wniesienie opłaty na r-k bankowy najpóźniej na 4 dni robocze przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, na jaki uczeń ma być zabonowany – ( nr konta 64 1240 3901 1111 0010 4779 5122) lub 4 dni robocze przed dniem, od którego ma nastąpić prowiantowanie dziecka.
W celu właściwego zaprowiantowania dziecka prosimy o podawanie w treści przelewu następujących danych:
- imię , nazwisko dziecka
- nr szkoły
- okres jakiego wpłata dotyczy.
Informujemy, że odpisów dziecka z obiadu można dokonywać tylko telefonicznie (nr telefonu 91 577 54 47) najpóźniej do godziny 8.30 w dniu odmowy.
Za posiłki, które nie zostaną odmówione zgodnie z powyższymi informacjami trzeba będzie zapłacić.
Prosimy o kontakt rodziców dzieci, którzy do tej pory nie rozliczyli się z posiłków z zeszłego roku szkolnego. Dyspozycje dotyczące sposobu rozliczenia różnicy, prosimy przesyłać e mailowo na adres: sekretariat@centralnakuchnia.pl.


91 577 54 47

wykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe