Centralna Kuchnia - Stargard
91 577 54 47

91 577 54 47

Centralna Kuchnia na telefon: 91 5775447

Kontynuujemy dowozy zestawów obiadowych dla klientów indywidualnych.

Stargardzkie parki pod opieką PSONI

Aktualności
2020-03-12
Dożywianie w szkołach
Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” informuje, że od 03.09.2019r. Rozpoczyna się dożywianie uczniów w szkole. Ceny posiłków:
- pełny zestaw ( zupa+ II danie) – 8,70zł/szt.
- II danie – 8,70zł/szt.
- zupa – 5,90zł/szt.
Gwarancją właściwego zaprowiantowania i wydania obiadu dla ucznia indywidualnego opłacającego posiłki jest wniesienie opłaty na r-k bankowy najpóźniej na 4 dni robocze przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, na jaki uczeń ma być zabonowany - nr konta 64 1240 3901 1111 0010 4779 5122.
W celu właściwego zaprowiantowania dziecka prosimy o podawanie w treści przelewu następujących danych:
- imię, nazwisko dziecka
- nr szkoły
- okres jakiego wpłata dotyczy
Informujemy, że odpisów dziecka z obiadu można dokonywać tylko telefonicznie ( nr 91 577 54 47) najpóźniej do godziny 8.30 w dniu odmowy.
Za posiłki, które nie zostaną odmówione zgodnie z powyższymi informacjami trzeba będzie zapłacić.


91 577 54 47

wykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe